bazarowa 500

Zapraszamy na nową stronę Centrów Medycznych Medyceusz

www.centramedycznemedyceusz.pl

Ankieta Satysfakcji Kliniki Medyceusz
Szanowni Państwo! Mając na uwadze dobro naszych pacjentów, pragniemy poznać Państwa opinię na temat świadczonych przez nas usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zapewniamy, że ankieta jest anonimowa. Na początku ankiety padają pytania o płeć wiek i wykształcenie, są to standardowe pytania zamieszczane w ankietach i nie wpływają one na anonimowość. Wyniki będą wykorzystywane wyłącznie do podniesienia standardu oferowanych Państwu usług. Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za odpowiedź na poniższe pytania.
Imię i Nazwisko lub Nick
Płeć


Wiek

Wykształcenie


Jakość obsługi telefonicznej- Czas oczekiwania na połączenie

Odpowiedzi w skali od 1 do 5 ,gdzie 5 to ocena bardzo dobra ,4 dobra , 3 średnia,2 słaba 1 zła

Jakość obsługi telefonicznej- Pełne, JASNE, kompetentne odpowiedzi

Odpowiedzi w skali od 1 do 5 ,gdzie 5 to ocena bardzo dobra ,4 dobra , 3 średnia,2 słaba 1 zła

Jakość obsługi telefonicznej- Sprawność Obsługi

Odpowiedzi w skali od 1 do 5 ,gdzie 5 to ocena bardzo dobra ,4 dobra , 3 średnia,2 słaba 1 zła

Jakość obsługi telefonicznej- Uprzejmość

Odpowiedzi w skali od 1 do 5 ,gdzie 5 to ocena bardzo dobra ,4 dobra , 3 średnia,2 słaba 1 zła

Jakość obsługi telefonicznej- ewentualne uwagi/wnioski

Ewentualne uwagi/wnioski 

Jakość obsługi pacjenta w rejestracji- czas oczekiwania

Odpowiedzi w skali od 1 do 5 ,gdzie 5 to ocena bardzo dobra ,4 dobra , 3 średnia,2 słaba 1 zła

Jakość obsługi pacjenta w rejestracji - kompetentne odpowiedzi

Odpowiedzi w skali od 1 do 5 ,gdzie 5 to ocena bardzo dobra ,4 dobra , 3 średnia,2 słaba 1 zła

Jakość obsługi pacjenta w rejestracji- sprawność obsługi

Odpowiedzi w skali od 1 do 5 ,gdzie 5 to ocena bardzo dobra ,4 dobra , 3 średnia,2 słaba 1 zła

Jakość obsługi pacjenta w rejestracji-uprzejmość

Odpowiedzi w skali od 1 do 5 ,gdzie 5 to ocena bardzo dobra ,4 dobra , 3 średnia,2 słaba 1 zła

Jakość obsługi pacjenta w rejestracji- ewentualne uwagi/wnioski

Ewentualne uwagi/wnioski

Jakość obsługi personelu pielęgniarskiego- uprzejmość/dbanie o pacjetna

Odpowiedzi w skali od 1 do 5 ,gdzie 5 to ocena bardzo dobra ,4 dobra , 3 średnia,2 słaba 1 zła

Jakość obsługi personelu pielęgniarskiego- fachowość wykonywanych zabiegów

Odpowiedzi w skali od 1 do 5 ,gdzie 5 to ocena bardzo dobra ,4 dobra , 3 średnia,2 słaba 1 zła

Jakość obsługi personelu pielęgniarskiego- dbanie o zachowanie intymności

Odpowiedzi w skali od 1 do 5 ,gdzie 5 to ocena bardzo dobra ,4 dobra , 3 średnia,2 słaba 1 zła

Jakość obsługi personelu pielęgniarskiego- poświęcony czas

Odpowiedzi w skali od 1 do 5 ,gdzie 5 to ocena bardzo dobra ,4 dobra , 3 średnia,2 słaba 1 zła

Jakość obsługi personelu pielęgniarskiego- czas oczekiwania na zabieg przed gabinetem

Odpowiedzi w skali od 1 do 5 ,gdzie 5 to ocena bardzo dobra ,4 dobra , 3 średnia,2 słaba 1 zła

Jakość obsługi personelu pielęgniarskiego- Ewentualne uwagi/wnioski

Ewentualne uwagi/wnioski 

Jakość medycznej obsługi lekarskiej- czas oczekiwania przed gabinetem

Odpowiedzi w skali od 1 do 5 ,gdzie 5 to ocena bardzo dobra ,4 dobra , 3 średnia,2 słaba 1 zła

Jakość medycznej obsługi lekarskiej- poświęcony czas

Odpowiedzi w skali od 1 do 5 ,gdzie 5 to ocena bardzo dobra ,4 dobra , 3 średnia,2 słaba 1 zła

Jakość medycznej obsługi lekarskiej- wyjaśnienie celu badań oraz ustalonego leczenia

Odpowiedzi w skali od 1 do 5 ,gdzie 5 to ocena bardzo dobra ,4 dobra , 3 średnia,2 słaba 1 zła

Jakość medycznej obsługi lekarskiej- fachowość

Odpowiedzi w skali od 1 do 5 ,gdzie 5 to ocena bardzo dobra ,4 dobra , 3 średnia,2 słaba 1 zła

Jakość medycznej obsługi lekarskiej- ewentualne uwagi/wnioski

Ewentualne uwagii/wnioski. 

Oznakowanie przychodni i gabinetów oraz czytelność zamieszczanych na terenie placówek informacji.

Odpowiedzi w skali od 1 do 5 ,gdzie 5 to ocena bardzo dobra ,4 dobra , 3 średnia,2 słaba 1 zła


Co spowodowało, że wybrała/wybrał Pan/Pani naszą przychodnię?


Proszę podać ogólną ocenę opieki w sieci klinik Medyceusz